Astronomisk Navigation

Astronomisknavigation.se...

  • är ett modernt utbildningsmaterial för alla som vill lära sig astronavigation.
  • är helt komplett och med omfattande fördjupning för den intresserade.
  • fungerar lika bra för självstudier som för utbildningar.
  • kompletteras månadsvis året runt.Utbildningsmaterialet och mer information hittar du på adressen;

astronomisknavigation.seMed hjälp av detta utbildningsmaterial kan alla lära sig att göra positionsbestämningar med hjälp av astronomiska navigation. Det krävs inga andra förkunskaper än matematik på mellanstadienivå. Materialet innehåller också en mängd övningsuppgifter samt alla tabeller som behövs för övningsuppgifterna.

Utbildningsmaterialets bas ligger i steg-för-steginstruktion för alla middags- samt interceptmetoder med tillhörande exempel för positionsbestämning. Ingen av metoderna kräver några särskilda matematiska kunskaper!

För att göra en positionsbestämning behöver man ha tillgång till ett antal "verktyg". För detta finns kapitel som omfattar sextanten, tabellerna, klockan, navigationsbesticken och lämpliga mallar.

I materialet finns också omfattande komplementinformation i form av en historisk genomgång, övningsuppgifter, samtliga tabeller en studieplan och mycket mer. Materialet är mycket omfattande!

För den som önskar att fördjupa sig ytterligare finns även ett fördjupningskapitel med bland annat fördjupande information rörande teorin, bakomliggande matematik, ordlista samt länkar till mycket mer information ute på internet.

Utbildningsmaterialet tillhandahålls som ett abonnemang av företaget KoyMa.

Du läser materialet på din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Du kan också enkelt skriva ut allt eller valda delar om du föredrar papper. Naturligtvis är allt material också sökbart!

För dig som arrangerar utbildningar erbjuder vi också ett komplett lärarmaterial med presentationsmaterial för alla avsnitt, anvisningar, tips och råd samt support!

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa