Utsjöskepparintyg

Utsjöskepparintyget är till för den som planerar att långfärdssegla bortanför Sverige ut över öppna hav och därmed med etapper omfattar ett eller flera dygn och passera områden med tidvatten.

Utjöskepparintyget är framtaget av NFB som nästa steg efter Kustskepparintyget.

NFB skriver själva: Utsjöskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper och färdigheter om navigering, planering, meteorologi, säkerhet, sjömanskap m.m. som erfordras för att genomföra en längre resa med fritidsfartyg utmed Europas kuster.

Mer information

Logga in, läs mer om utbildningsmaterialet, titta på exempelsidor och få tips;

Pedagogik

Utsjöskepparintyget som vi ser det handlar väldigt mycket om att förstå och kunna fatta egna beslut inför och under sin segling inom ett stort antal områden. Områden där det sällan finns ett entydigt "rätt" eller "fel".

Vi har utformat utbildningsmaterialet med detta som grund. Utbildningsmaterialet beskriver fakta och principer samt för- och nackdelar och ger många tips och förslag. Alltså sådant man kan läsa sig till. Utbildningsmaterialet innehåller också boktips på bra böcker för den som vill fördjupa sig inom respektive område, videoklipp som åskådliggör, länkar för mer information samt råd och tips.

Lärarmaterialet syftar, där det är lämpligt, mer till att läraren och eleverna i gruppen diskuterar vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel, klokt eller ovarsamt för att därigenom se att många olika alternativ kan finnas men att det till slut är man själv som måste välja väg, båt, utrustning och fatta beslut i en mängd andra frågor. Vi hoppas att dessa diskussioner då kommer att göra dessa beslut enklare men kanske framförallt mer välgrundade.

Unikt material

Som lärare för Utsjöskepparkurser sedan 2006 har vi allt mer kommit att sakna en modern och aktuell kursbok. De böcker som har använts och prövats har antingen varit på fel språk, för dyra, svåra att få tag på, för gamla, för omfattande eller varit vända emot fel målgrupp.

Under 2014 utvecklade vi därför ett eget utbildningsmaterial samt strukturerade presentationsmaterialet så att det enkelt kan användas av andra lärare.

Vi erbjuder nu detta utbildningsmaterial till dig som arrangerar Utsjöskepparkurser (och era utbildningsdeltagare) samt till dig som vill studera på egen hand.

Abonnemang

Utbildningsmaterialet tillhandahålls som ett abonnemang som är aktivt under ett år. Därefter kan man förlänga och förnya abonnemanget när man så önskar för en period om två år i taget.

Recensioner

Utsjoskepparintyg.se har fram till 2017 använts av över hundra elever. De kursutvärderingar som har gjorts visar att eleverna är mycket nöjda med utbildningsmaterialet.

NFB:s kunskapskrav

Utsjöskepparintyget är ett NFB-intyg. Detta innebär att NFB beslutar om vilka kunskapskrav som ska erhållas under en utbildning till att erhålla Utsjöskepparintyget. Det är också NFB:s förhörsförrättare som genomför förhöret och delar ut intyget.

NFB har beslutat att följande områden ingår i Utsjöskepparintyget;

  • Tidvatten och tidvattenströmmar (Kunskap och Kännedom).
  • Navigering och nautiska hjälpmedel (Kännedom och Färdighet).
  • Planering av långfärd (Kunskap och Kännedom).
  • Båt och utrustning (Kännedom).
  • Kommunikation (Kännedom).
  • Väderprognoser (Kännedom).
  • Dokument och formaliteter (Kännedom).
  • Säkerhet och sjömanskap (Kännedom).
  • Hälsa och sjukvård (Kännedom).

NFB definierar begreppen Kännedom som att eleven utan krav på detaljkunskap kan redogöra för ämnet, Kunskap att eleven med detaljkunskap kan redogöra för ämnet och Färdighet att eleven under realistiska tidsförhållanden praktiskt kan lösa aktuell uppgift på ett godtagbart sätt.

Utsjöskepparintyg

Komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling.


Lär dig behärska tidvatten och tidvattenströmmar i teori och praktik samt långfärdssegling i form av planering, långfärdsbåten, utrustning, hjälpmedel, väder, dokument, formaliteter, säkerhet, sjömanskap, hälsa och sjukvård.

Webbplats www.utsjoskepparintyg.se
Veta mer? Klicka här!
Abonnemang Kan endast tecknas då du är inloggad.
Pris 300 kronor för ett år och därefter 100 kronor per två år.

Kontakta oss för mer information.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2017-08-28 14:23 och är visad 5508 gånger.