Omfattning

Hur omfattande är KoyMas utbildningsmaterial?

Att jämföra omfattningen av ett webbmaterial med en bok är svårt. Men skrivs utbildningsmaterialet ut på papper så omfattar det, exklusive tabeller, för;

  • Förarintyget; cirka 400 A4-sidor med övningsuppgifter.
  • Utsjöskepparintyget; cirka 400 A4-sidor med övningsuppgifter.
  • Astronomisk Navigation; cirka 400 A4-sidor med övningsuppgifter.I alla våra utbildningsmaterial ingår;

Studiematerialet

Detta är själva "läroboken". Det är primärt uppbyggt med ett kapitel för respektive kunskapsområden och avsnitt för dess delar som omfattar löpande text som kompletteras med bilder och illustrationer.

Under många av avsnittet finns också länkar till videofilmer som mer visuellt illustrerar, förklarar, ger tips och inspiration till de olika kunskapsområdena.

Repetitionsfrågor

I många avsnitt finns en "quiz" som med tio illustrerade 1-X-2 frågor ger dig möjlighet att snabbt och lekfullt kontrollera om du har tillgodogjort dig de viktigaste kunskaperna för avsnittet.

Instuderingsfrågor

I många avsnitt finns det i instuderingsfrågor med facit som kan användas för att öva och bekräfta att man har erhållit den kunskap som avsnittet omfattar.

Övningsuppgifter

De avsnitt där kunskapskravet omfattar färdighet (förmåga att lösa en uppgift) finns ett flertal övningsuppgifter kompletta med facit och där så är lämpligt även lösningsanvisningar.

Till alla övningsuppgifter medföljer också allt underlag i form av exempelvis utdrag eller kompletta tabeller, utdrag ur strömkartor och planeringsunderlag. Det enda som inte medföljer är eventuella sjökort och fysiska hjälpmedel så som transportör och sextant.

Övningsprov

I varje utbildningsmaterial finns också ett övningsprov som summerar hela utbildningsmaterialet. Till övningsprovet finns också ett facit.

Bonusmaterial / Fördjupningsmaterial

Den stora fördelen med att göra ett utbildningsmaterial webbaserat är att det inte finns någon begränsning i sidantal. Våra utbildningsmaterial har därför för många avsnitt mycket omfattande bonusmaterial/fördjupningsmaterial där den intresserade kan läsa och lära sig mycket mer än vad som egentligen finns ett reellt behov eller krav på.

Lärarmaterial

För dig som utbildningsarrangör finns till våra kompletta utbildningsmaterial också omfattande lärarmaterial. Dessa är dels i form av ett pedagogiskt presentationsmaterial till varje avsnitt där de viktigaste delarna gås igenom, redovisas och förklaras.

Läraren får också tillgång till ett ständigt växande material med tips och råd till varje avsnitt på vad man kan/bör tänka på, hur man enkelt förklarar ännu djupare, vanliga fel från deltagarna och liknande.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa