Våra Utbildningsmaterial

KoyMas utbildningsmaterial är till för dig eller de som önskar lära sig vad som krävs och behövs för ett visst intyg eller kunskapsområde. Utbildningsmaterialen är alltid helt kompletta och går lika bra att använda för självstudier som för en lärarledd utbildning.

Vårt utbildningsmaterial för Förarintyget är helt gratis för alla. Våra övriga kompletta utbildningsmaterial säljs som ett abonnemang under ett år. Abonnemanget kan därefter förlängas med två år i taget eller förnyas vid ett senare tillfälle. Vi har också ett antal komplementmaterial som är fria att använda men kräver ett användarkonton.

Utsjöskepparintyg

Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg.


Lär dig behärska tidvatten och tidvattenströmmar i teori och praktik samt långfärdssegling i form av planering, långfärdsbåten, utrustning, hjälpmedel, väder, dokument, formaliteter, säkerhet, sjömanskap, hälsa och sjukvård.

Webbplats www.utsjoskepparintyg.se
Veta mer? Klicka här!
Abonnemang Kan endast tecknas då du är inloggad.
Pris 300 kronor för ett år. Därefter kan du förlänga det för 100 kronor per två år.

Astronomisk Navigation

Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.


Lär dig allt du behöver för att göra positionsbestämningar till havs med hjälp av en sextant och nödvändiga tabeller samt en del astronomi, historia och sjömanskap.

Webbplats www.astronomisknavigation.se
Veta mer? Klicka här!
Abonnemang Kan endast tecknas då du är inloggad.
Pris 300 kronor för ett år. Därefter kan du förlänga det för 100 kronor per två år.

Utbildningsmaterial under utveckling

Vi på KoyMa strävar efter att ha en komplett uppsättning av utbildningsmaterial för allt som rör båtliv. Vi arbetar därför med att utveckla utbildningsmaterial även för följande utbildningar;

Short Range Certificate (SRC) är det certifikat som krävs för att du skall få använda en marin VHF-radio. VHF används för kontakt med sjöräddning, hamnar, andra fritidsbåtar och handelsfartyg som inte är längre bort än cirka 20 distansminuter. Detta är ett NFB-intyg.

Läs mer om SRC här.

Long Range Certificate (LRC) är det certifikat som krävs för att du skall få använda en marin HF/MF-radio. Med en HF/MF-radio kan du kommunicera över hela jorden med sjöräddning och andra fritidsbåtar som skicka och ta emot mejl och GRIB-filer. Detta är ett NFB-intyg.

Läs mer om LRC här.

Båtmekanikerintyget ger dig grundläggande kunskaper om alla de tekniska system som finns ombord med primärt fokus på motorn men också bland annat el, vvs, rigg, roder och nödutrustning. Detta är ett NFB-intyg.

Lär mer om Båtmekanikerintyget här.

För att färdas på någon av alla de kanaler som finns i centrala Europa (söder om Nordsjön) krävs att minst en person ombord är innehavare av Kanalintyg. Detta är ett NFB-intyg.

Lär mer om Kanalintyget här.

Förarintyg är instegsintyget för båtliv. Det omfattar bland annat grundläggande navigation, väjningsregler, sjömanskap och båtvett. Det kan liknas vid ett "båtkörkort". Det är direkt olämpligt att färdas på havet utan att ha förarintyget. Detta är ett NFB-intyg.

Lär mer om Förarintyget här.

Kustskepparintyg är för dig som vill lära dig mer om navigation inomskärs och till havs, mörkernavigering med fyrar och lanternor och mycket mer. Detta är ett NFB-intyg.

Lär mer om Kustskepparintyget här.

En radar är mycket användbar i många situationer - inte bara vid dimma. Men utan god kunskap i hur den fungerar, dess begränsningar och hur den används blir den ofta till en säkerhetsrisk. Detta är ett NFB-intyg.

Lär mer om Radarintyget här.

Oceanskepparintyg är tänkt som en fortsättning efter Utsjöskepparintyget. Oceanskepparintyget är tänkt att omfatta "allt" som men vill och behöver veta inför en segling över en eller flera oceaner. Detta är ett helt fristående intyg.

Läs mer om Oceanskepparintyg här.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa